Xích Tải Nhựa D2K880MRGKRA/000

D2K 880M RG K 83,8mm CHAIN
Tiêu chuẩn đóng gói:
1 cuộn = 3,048 mét = 10 feet

Mã: D2K880MRGKRA/000 Danh mục: